De schakel tussen de dynamische bedrijfsvoering en zelf organiseren

Met het arbeidstijdenmanagement verbindt de organisatie de inzet van medewerkers met de levering van zorg. En speelt de organisatie in op behoeften en wensen van (nieuwe) medewerkers rond de arbeidsrelatie, zeggenschap en beïnvloeding van werktijden. Het arbeidstijdenmanagement behoort daarmee tot de kern van de bedrijfsvoering. De realisatie van ambities en doelen voor de dienstverlening, de bedrijfsresultaten en het werkgeverschap krijgen immers een vorm met de organisatie en inzet van personeel en hun arbeidspatronen. Het thema zelf organiseren en zelf roosteren zijn vandaag de dag daar onverbrekelijk mee verbonden.


Het rendement van een weloverwogen arbeidstijdenmanagement

Een weloverwogen aanpak van arbeidstijdenmanagement rendeert zo blijkt uit de praktijk. De voordelen liggen op het vlak van:
– een betere match tussen zorgvraag / werkaanbod en personele inzet
– een goede afstemming van de benodigde en beschikbare personele capaciteit
– het binden en boeien en het bevorderen van een duurzame inzetbaarheid van personeel
– een impuls voor de motivatie en betrokkenheid van personeel met het principe van zelf organiseren en samen roosteren.


Aan de slag met het arbeidstijdenmanagement

Wij hebben een ruime ervaring met het begeleiden van organisaties voor beleid op maat en invoering van arbeidstijdenmanagement. Zo organiseren wij studiedagen en MT bijeenkomsten voor het overdragen van expertise en hoe je het arbeidstijdenmanagement op maat kunt invullen.


Neem contact voor meer informatie