Effectieve capaciteitsplanning

De operationele capaciteitsplanning verbindt de klantvraag, werkprocessen en de inzet van medewerkers. Een succesvolle capaciteitsplanning realiseert de doelstellingen van de organisatie en biedt een werkbare balans met belangen van de klant en de medewerker. Slim operationeel handelen naar de omstandigheden van dat moment is belangrijk maar daarvoor niet genoeg. Een duurzame borging van realisatie van de organisatiedoelen vergt sturing op de kaders die aan de operationele capaciteitsplanning worden meegegeven. Het gaat daarbij om inhoudelijke condities, bijvoorbeeld op het punt van het vaste capaciteitsniveau en de inrichting van de flexibele inzetbaarheid van medewerkers. Maar ook om kaders voor het proces, zoals de spelregels voor de roosterplanning.


Aan de slag met capaciteitsplanning

Capaciteitsplanning vraagt om een verbinding van het strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij beschikken over beproefde instrumenten om grip te krijgen op de benodigde personele capaciteit en flexibiliteit, zowel voor een meerjaren als voor een operationeel perspectief.

Wij organiseren studiedagen en MT bijeenkomsten over effectieve capaciteitsplanning met inzet van onze instrumenten als de scenarioplanner.


Neem contact op voor meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.