Training teamroosteren met zelforganiserende teams

Teamroosteren is gericht op het bevorderen van motivatie en tevredenheid van werknemers door het bieden van invloed en participatie bij het organiseren van het werk en werktijden. Dat biedt ook voor cliënten en zorgorganisatie een meerwaarde op punten als kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsresultaten.

Het aanbod bestaat uit ‘doe’ trainingen voor teams of teamleden met roostertaken gericht op het praktisch invullen van teamroosteren vanuit het principe van zelforganisatie. Je leert hoe je als team in balans kunt blijven, gegeven de eisen en behoeften vanuit de zorgverlening, de motivatie van de teamleden en de kaders voor de bedrijfsvoering en regelgeving.

De training bevat onderdelen als:
– Hoe ontdek je als team de ‘kleur en kracht’ van het team en wat betekent dat voor een passende werkwijze voor het roosteren en het omgaan met flexibiliteit? Inclusief oefeningen!
– Hoe ga je passende roosters maken, gegeven de beschikbare formatie, de zorgeisen en de contractenmix? Inclusief oefeningen!
– Welke roostertechnieken zijn er beschikbaar en hoe werken deze? Inclusief oefeningen!
– Hoe ga je om met de verschillende belangen binnen het team? Wie krijgt voorrang? Hoe voer je het gesprek hierover? Inclusief oefeningen!

In de trainingen wordt gebruik gemaakt van eenvoudige tools om de oefenstof onder de knie te krijgen. Deze tools krijg je mee voor gebruik in de eigen praktijk.


Neem contact voor meer informatie

4 thoughts on “Teamroosteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.